Kapcsolat | Oldaltérkép EnglishMagyar

2008


Mobil ipari szennyvízkezelő berendezés prototípusának kifejlesztése, megtervezése és a sorozatgyártás elvi alapjait megteremtése. (GOP 1.3.1-07/1-2007-0001)


A kutatás célja, hogy lehetőség nyíljon a különféle anyagok felületkezelésével foglalkozó (pl. ilyen fémek korrózióvédelme is) üzemekben, illetve egyetemi kutatólaboratóriumokban keletkező szennyvízből, mobil szennyvízkezelő berendezés segítségével eltávolítani és ártalmatlanítani a szennyezőanyagokat, hogy azok koncentrációja megfeleljen az érvényben lévő környezetvédelmi előírásokban megengedett határértékeknek.

A projekt részét képezi a mobil ipari szennyvízkezelő berendezés prototípusának kifejlesztése, megtervezése és a sorozatgyártás elvi alapjait megteremtése.

A kutatás célja:

  1. a prototípus legyártásához kísérletek, elemzések elvégzése, tervek készítése és a sorozatgyártásra való felkészülés
  2. a legyártott prototípusra épített marketing tevékenység felépítése, melynek fő célcsoportját az egyetemi kutatóintézetek és laboratóriumok képezik
  3. a kutatóintézeti tapasztalatok és egyetemi kapcsolatrendszer felhasználása a felületkezeléssel foglalkozó vállalkozói szektor felé nyitás érdekében
  4. a termékfejlesztés költségeinek megtérülése a prototípus legyártását követő 1-2 éven belül

A Feszo-Trade Kft. a pályázat kedvező elbírása és a támogatási szerződés megkötése esetén első lépésként elvégzi a fejlesztés alapját képező kémiai kísérleteket és vegyészeti elemzéseket. Az ezek által publikált információk segítségével elkészíti a gyártáshoz szükséges gépészeti és elektromos terveket, majd megkezdi a prototípus legyártását. A sikeres gyártási folyamat végén pedig elkészíti a sorozatgyártás megkezdéséhez szükséges gyártási terveket.

A vállalkozás ezt követően az egyetemi és kutatóintézeti kapcsolatrendszerét kihasználva a kutatóhelyek és laboratóriumok számára termékismertetőt tart, mely kettős célt szolgál: Egyrészt az egyetemekkel és kutató intézetekkel, mint potenciális felhasználókkal számol, másrészt a tőlük kapott visszajelzésekkel és referenciákkal a szélesebb piacot képező vállalkozói szektor felé nyitást kívánja megalapozni.

A projektet 2010. december 31.-vel sikeresen lezártuk a berendezés prototípusa megtekinthető az Ercsi, Ipari Parkban található telephelyünkön.Savvisszanyerő berendezés kifejlesztése veszélyes hulladéknak minősülő páclevek tisztítására felületkezeléssel foglalkozó üzemek számára
 (BAROSS-DA07-DA-TECH-07-2008-0042)

A kifejlesztés előtt álló technológia elvi alapjainak megteremtése érdekében előzetesen feltérképeztük a jelenleg alkalmazásban álló fáradt páclékezelő eljárásokat, irodalmi, illetve személyes szakmai látogatások során összhangban az Európai Tanács által kiadott referencia dokumentumok az elérhető legjobb technikákról (innentől kezdve BAT dokumentumok ( Best Aviable Techniques = Elérhető Legjobb Technika ) szóló összeállítással. Ennek segítségével a különféle szakmai felmérések (adatgyűjtés stb.) és a BAT dokumentumok adataira hivatkozva jutottunk el arra a következtetésre, melyek a technológia ipari kutatás révén történő kifejlesztését szakmai szempontok szerint indokolják.

Így előzetesen az ipari kutatás létjogosultságának igazolására alapkutatási elemzéseket végeztünk a vas savas oldatból történő elektrolitikus leválaszthatóságára, továbbá tüzihorganyzói cinktartalmú sósavas kimerült páclevek tisztíthatóságára. Az eredmények a projekt sikeres megvalósításának a szemszögéből nézve nagyon előremutatóak.


A jelenlegi jelentős mennyiségű lúgot használó, magas sótartalmú szennyvizet és az eljárás során veszélyes hulladéknak minősülő vas-hidroxidot eredményező eljárásokkal szemben projektünk keretén belül egy olyan környezetkímélő és költséghatékony megoldás kidolgozása a célunk, amely az erősen vas tartalmú savas marató oldatok/páclevek feldolgozhatóságára helyezi a hangsúlyt. A kifejlesztendő eljárás során a páclevek veszélyes hulladék keletkezése nélkül lesznek megtisztítva úgy, hogy a pácolási eljárásba az oldat visszaforgathatóvá válik.

További célunk, hogy más fémek (pl. réz, króm) savas oldatainak feldolgozására is alkalmassá tegyük a kifejlesztett berendezést úgy, hogy csak kisebb szerkezeti (anód, katód anyaga, stb.) valamint technológiai változtatásokat kelljen alkalmazni. Ezek a fémek az elektronikai ipar hulladékoldatainak alkotói és feldolgozásuk bár a keletkezett mennyiségük kisebb, környezetvédelmi szempontból még jelentősebb.

A technológia mai állásával szemben savvisszanyerő berendezés működési elvének alapját képező elektrodialízis és / vagy membrános elektrolízis módszertanilag nem ismeretlen fogalom. A vegyiparban a páclevek regenerálása tekintetében eddig nem létező technológiai újítást jelent, amely számtalan előnyt hordoz magában.